SEMİNER ARŞİVİ

Seminer Programı 2006-2007

BAŞ-BOYUN

Oral Mukozanın Benign Hastalıkları

Baş–Boyun Kanserleri ve Chemoprevention - Uz. Dr. Hakan Coşkun, Ekim 1996

Baş-Boyun Konjenital Anomalileri - Dr. Atilla Mescioğlu, Kasım 1997

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları - Dr. Bekir Başel, Kasım 1998

Yutma Bozukluğu ve Aspirasyona Yaklaşım - Dr. Atilla Mescioğlu, Ocak 1999

Boyun Kitlelerinde Ayırıcı Tanı - Yard. Doç. Dr. Hakan Coşkun, Mart 1999

Baş-Boyun Bölgesi Cilt Kanserleri - Dr. Atilla Mescioğlu, Nisan 1999

Larenks Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi - Dr. Fikret Kasapoğlu, Ekim 2001

Boyun Diseksiyonları - Dr. Nusret İnci, Aralık 2002

Larenksin Konjenital Anomalileri - Dr. Çağdaş Öztürk, Aralık 2002

Derin Boyun Enfeksiyonları - Dr. Şakir Bilge Çelik, Ekim 2003

Boyun Disseksiyonları Klasifikasyonu - Dr. Muhammet Dilber, Ekim 2003

Baş Boyun Tümörlerinde Konkomittant Kemoradyoterapi - Dr. Ersin Şen, Kasım 2005

Derin Boyun Enfeksiyonları - Dr. Gökhan Tüzemen, Mart 2006

Pediatrik Boyun Kitleleri - Dr. Uğur Demirci, Haziran 2006

OTOLOJİ - NÖROTOLOJİ

Pediatrik Timpanoplasti - Dr. Gürbüz Ökten, Ekim 1995

Tinnitus - Dr. Gonca Yırcalı, Nisan 1996

Ramsay Hunt Sendromu - Dr. Atilla Mescioğlu, Ekim 1996

Kronik Otitlerin İntrakraniyal Komplikasyonları - Dr. Ahmet Caymaz, Kasım 1996

Vertigonun Cerrahi Tedavisi - Yard. Doç. Dr. Oğuz Basut, Ocak 1997

Otitis Eksterna - Dr. Atilla Mescioğlu, Şubat 1997

Akustik Nörinom - Yard. Doç. Dr. Oğuz Basut, Mayıs 1997

Otoakustik Emisyonlar - Dr. Ahmet Caymaz, Ekim 1997

Stapes Cerrahisi, Problem ve Revizyon - Dr. Atilla Mescioğlu, Ocak 1998

Mastoid Kemik Girişimlerinde Genel Prensipler - Prof. Dr. İlker Tezel, Mart 1998

İntraoperatif Fasiyal Sinir Monitorizasyonu - Dr. Gonca Yırcalı, Mayıs 1998

Kulak Akıntılarına Yaklaşım - Dr. Dilek Yılmaz, Mart 1999

Akut İşitme Kayıpları - Dr. Bekir Başel, Mayıs 1999

Hiperbarik Oksijen Tedavisi - Prof. Dr. İbrahim Hızalan, Ocak 2001

Fasiyal Sinir Reanimasyon Teknikleri - Doç. Dr. Oğuz Basut, Mayıs 2001

Ses Fiziği ve Psikoakustik - Prof. Dr. İbrahim Hızalan, Kasım 2001

Akut İşitme Kaybı - Dr. Muhammet Dilber, Kasım 2002

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları - Dr. Fikret Kasapoğlu, Aralık 2002

Kulak ve Temporal Kemiğin Malign Tümörleri  - Doç. Dr. Oğuz Basut, Aralık 2002

Çocuklarda Nörosensoriyal İşitme Kayıpları  - Dr. Fikret Kasapoğlu, Haziran 2003

Ventilasyon Tüpü Endikasyon ve Komplikasyonları  - Dr. Özlem kaya Turgut, Haziran 2003

Otaljide Ayırıcı Tanı - Dr. Ş.Bilge Çelik, Aralık 2003

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo - Dr. Uğur Dokuzlar, Ocak 2004

Konjenital İşitme Kayıplarında Rehabilitasyon - Dr. Tamer Yıldırım, Ekim 2004

Temporal Kemik Travmaları - Dr. Aylin Yeşilyurt, Ekim 2004

Timpanoplastide Başarıyı Etkileyen Faktörler - Dr. Nusret İnci, Aralık 2004

Timpanskleroz - Dr. Çağdaş Öztürk, Mart 2005

Bell Paralizisi - Dr. Göktuğ Saraydaroğlu, Eylül 2005

Koklear İmplant - Dr. Çağdaş Öztürk, Aralık 2005

Vestibüler Rehabilitasyon - Dr. Göktuğ Saraydaroğlu, Mart 2006

RİNOLOJİ

Burun ve Paranazal Sinüslerin Benign Tümörleri - Prof. Dr. Selçuk Onart

Allerjik Rinit - Uzm. Dr. Oğuz Basut, 1995

Rinopatik Başağrıları Tanı ve Tedavisi - Dr. Bekir Başel, Aralık 1997

Nazal Polipozis - Dr. Gonca Yırcalı, Ocak 1998

Pediatrik Rinosinüzitler - Dr. Fikret Kasapoğlu, Haziran 2002

Atrofik Rinit - Dr. Çağdaş Öztürk, Ekim 2002

Koanal Atreziler - Dr. Şakir Bilge Çelik, Ekim 2002

Koku Alma Bozuklukları - Dr. Özlem Kaya Turgut, Kasım 2002

Nazal Polipozis - Dr. Nusret İnci, Kasım 2002

Konka Hastalıkları ve Cerrahisi - Dr. Çağdaş Öztürk, Nisan 2004

Nazal valv obstrüksiyonları - Dr. Nusret İnci, Mart 2004

DİĞER

Radyofrekans Termal Ablasyon / Repose - Doç. Dr. Levent Erişen, Mayıs 2000

Gastroözefajiyal Reflü Hastalığı ve Otolaringolojik Belirtileri - Dr. Çağdaş Öztürk, Aralık 2003

Akut ÜSY Obstrüksiyonları ve Acil Serviste Yaklaşım - Dr. Şakir Bilge Çelik

ÜSY Obstrüksiyonlarında Cerrahi Tedavi - Dr. Şakir Bilge Çelik

Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonları - Dr. Şakir Bilge Çelik, Mart 2004

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu - Dr. Çağdaş Öztürk, Haziran 2005

Fasiyal Plastik Cerrahi Yaklaşımları - Dr. Uğur Dokuzlar, Aralık 2006

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003