Larenksin Fonksiyon Bozuklukları

Doç. Dr. Oğuz BASUT

Artrojen Fonksiyon Bozuklukları

Vokal kordların hareketlerinin aritenoid kıkırdağın krikoaritenoid eklemdeki kayma hareketinin engellenmesine bağlı fonksiyon bozukluğudur.

Nedenler:

    -Entübasyon, larenks travması sonrası aritenoid kıkırdak lüksasyonu

    -Romatolojik hastalık

    -Uzun süren entübasyon sonucu ankiloz gelişimi

Semptomlar:

    -Ses kısıklığı

    -Seyrek olarak dispne

Tedavi:

    -Etyolojik nedene yönelik tedavi uygulanır

 

Myojen Fonksiyon Bozuklukları

Azalmış kas aktivitesine bağlı olarak, fonasyon sırasında glottis kapanması yetmezliği nedeniyle meydana gelirler.

Nedenler:

    -İltihaplar

    -Radyoterapi

    -Posttravmatik

    -Uzun süren entübasyon – inaktivasyon atrofisi

    -Senil involüsyon

    -Sistemik hastalıklar

    -Cerrahi hasar

Semptomlar:

    -Ses kısıklığı

Tedavi:

    -Etyolojik nedene yönelik tedavi uygulanır.

 

Nörojen Fonksiyon Bozuklukları

Larenksi innerve eden sinirlerde hasar geliştiğinde, hasar yerine göre değişiklik gösterebilen fonksiyon bozukluklarıdır.

Vokal kord paralizi nedenleri:

    -Travma

    -İyatrojenik sinir hasarları (tiroidektomi, boyun ameliyatları, entübasyon travması, Ductus Botalli operasyonu vs)

    -Darbe etkisi/kazaya bağlı (kafa tabanı kırıkları, klavikula fraktürü, boyun travması vs)

    -Kronik mekanik travma (Aort veya subklavian arter anevrizması)

    -İltihaplar, toksin etkisi, polinöropati

    -Viral enfeksiyonlar (İnfluenza, kabakulak, enfeksiyöz mononükleoz vs)

    -Menenjit

    -Akciğer tüberkülozu

    -Akut polinörit (Guillain-Barre sendromu)

    -Nörotoksik ilaçlar (sitostatikler, kinin, streptomisin)

    -Diabetes mellitus, romatizmal hastalıklar

    -Neoplaziler

    -Tiroid Ca, servikal tümör ya da metastazları

    -Özofagus, hipofarenks tümörleri

    -Bronş karsinomu

    -Santral hastalıklar

    -İdyopatik

Semptomlar:

    -Ses kısıklığı

    -Aspirasyon (koruma fonksiyonunun azalması nedeni ile)

Tedavi:

    -Etyolojik nedene yönelik tedavi uygulanır.

 

N.larengeus superior’un izole paralizisi

İnnervasyonu ile ilgili olarak aynı taraftaki krikotiroid kas fonksiyon bozukluğuna ve supraglottik larenks mukozasında duyu bozukluğuna yol açar.

Semptomlar:

    -Kuvvetsiz ses, tiz tonlarda ses çıkaramama, bazen ses kısıklığı

    -Boğaza kaçma tarzında larengeal duyu bozukluğu

 

N.larengeus inferior’un izole paralizisi (n.recurrens paralizisi)

İnnervasyonu ile ilişkili olarak bütün internal larenks kaslarının ipsilateral fonksiyon kaybına yol açar. Erişkinlerdeki en sık neden tiroid ameliyatları sırasında rekürren sinirin hasara uğramasıdır.

Semptomlar ve bulgular:

Tek taraflı paralizide;

    -Ses kısıklığı

    -Efor dispnesi

    -Larengoskopide ipsilateral kord paramedian hatta hareketsizdir.

İki taraflı paralizide;

    -İstirahat dispnesi

    -Ses kısıklığı

    -Kuvvetli öksürememe

    -Larengoskopide her iki kord paramedian hatta hareketsizdir.

Tedavi:

Tek taraflı paralizide;

    -Glottik yetersizlikte cerrahi

    -Reinnervasyon; sinir ve kas pedikülü transferi yapılır.

    -Medializasyon; Isshiki’nin tarif ettiği 4 tip medializasyon tekniği ile vokal kordlar medialize edilebilir, ayrılabilir, kısaltılabilir veya uzatılabilir.

    -Augmentasyon; vokal kord içine veya altına çeşitli materyallerin (yağ, teflon, gelfoam) enjekte edilmesiyle lokal anestezi altında ses kontrollü yapılır.

    -Aspirasyon

    -Tek veya çift taraflı paralizilerde çok nadir olarak aspirasyon problemi ile karşılaşılır.

    -Nazogastrikle yada daha uzun süreceği düşünülen olgularda gastrostomi yolu ile besleme

    -Yutmanın eğitimi

İki taraflı paralizide;

    -Trakeotomi

    -Vokal kord lateralizasyonu (kordopeksi)

    -Kordektomi

 

-Endoskopik aritenoidektomi ve posterior kordotomi; tüm metodlar içerisinde aspirasyon, ses kalitesi ve yeterli hava yolunun sağlanması birlikte değerlendirildiğinde en iyi yöntem olarak görülmektedir. Bu metod, genel anestezi ve mikroskop altında gerçekleştirilir. Bir taraf aritenoid kıkırdak çıkarıldıktan sonra o taraf vokal kordu posterioruna kesi yapılır.

Bilateral Paralitik 
Vokal Kord

Sol Vokal Kord Posterior Kordotomisi

Kombine larenks sinirleri paralizisi

Superior larengeal sinir çıkışının proksimalinde vagus paralizisi, larenks sinirlerinin kombine paralizisinde aynı taraftaki bütün kaslar ve duyu etkilenir. Hareket kısıtlılığı veya hareketsizlik ve bütün vokal kord gericilerinin paralizisine bağlı olarak gerginlik kaybı vardır.

Tek taraflı paralizi:

    -İleri derecede ses kısıklığı

    -Duyu bozukluğu (boğaza kaçma)

    -Solunum sıkıntısı yoktur

    -Larengoskopide etkilenen taraftaki kord intermedier konumdadır.

İki taraflı paralizi:

    -Genellikle afoni

    -Nefes darlığı

    -Larengoskopide vokal kordlar intermedier konumda ve gevşek görünümdedirler.

 

Larenks sinirlerinin santral paralizileri

Korteksden medulla oblangatadaki bulber çekirdeklere dek uzanan santral yolların hasarına bağlıdır. Nedenler, Bulber paralizi, psödobulber paralizi, multipl skleroz, SSS enfeksiyonları, kafa travmaları vs. olabilir.

 

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003