Kulak Embriyolojisi ve Klinik Önemi

Prof. Dr. İlker TEZEL

Dış Kulak Embriyolojisi

• Dış kulak kepçesi (DKK) - 1. ve 2. Brankial arklardan çıkar.

• Dış kulak yolu (DKY) ve timpan zarı 1. ve 2. arkların arasındaki EKTODERMAL divertiküllerden çıkar.

• Östaki tüpü ve orta kulak mukozası - 1. brankial cebin (ENDODERM) bir divertikülünden çıkar.

•Malleus ve incus - 1. Brankial arktan çıkar ve n.trigeminus tarafından innerve edilir.

•Stapez - 2. Brankial arktan çıkar ve n. facialis tarafından innerve edilir.

•Ekto ve endodermik invaginasyonlar arasında embriyonik destek dokusu bulunur. Bu doku rezorbe olarak timpanik kaviteyi oluşturur.

Kulağın Embriyolojik Yapısının Önemli Noktaları

A. Dış Kulak I.Brankial yarıktan gelişir.

B. Orta Kulak I.Farengeal çepten gelişir.

C. İç Kulak Rhombensephalonun yanındaki ektoderm’den gelişir.

D. İlk gelişimini tamamlayan organ iç kulaktır. Embriyonel hayatın 4.ayında yetişkindeki çapa ulaşır.

E. Mastoid kemik ve kafa tabanı kemikleri doğum sonrasıda büyümeye devam eder.

F. Kemik labirent ve orta kulak kemikçikleri  epifizyal gelişme göstermeyen otik kapsül ile çevrilidirler.

Kulağın Embriyolojik Yapısının Önemli Noktalarının Sonuçları

a. İç kulağın gelişme bozuklukları orta ve dış kulaktan ayrı düşünülmelidir.

b. Mastoid kemik doğumdan sonrada gelişimine devam ettiği için dış şartlardan etkilenebilir.

c. Östaki borusunda çocuk yaşlarında fonksiyon bozuklukları olabilir.

d. Brankial arklar orijinde solunum aygıtıdır. Bu nedenle çocuklarda üst solunum yolu hastalıkları ile orta kulak hastalıklarının yakın ilişkisi vardır.

e. Temporal kemik kemik ve orta kulak kemikçikleri travmalardan sonra kallus oluşturamazlar ve kendilerini onaramazlar.

f. İç kulağın gelişmesini beyin gelişmesiyle beraber düşünmek gerekir. Bu nedenle mikrosirkülasyonu bozan birçok hastalık iç kulağı da etkiler.

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003