KİTAPLAR

Paranazal Sinüs Cerrahisi

Yazar: Prof. Dr. İlker TEZEL

Bölüm yazarları: Prof. Dr. Selçuk ONART

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Ballenger’s Otorhinolarengology Head and Neck Surgery - 2003,  16.baskı “Anatomy and Physiology of the Oral Cavity and Pharynx”

Prof.Dr.Selçuk ONART

Boyun Disseksiyonları ve Baş-Boyun TNM Sınıflaması

Prof. Dr. Selçuk ONART

KBB ve Antibiyotik Kullanımı
Doç. Dr. Oğuz BASUT

Baş-Boyun Kanserlerinde Boyuna Yaklaşım

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Birinci Basamak Sağlı Hizmetlerinde KBB

Çeviri: Dr. Levent ERİŞEN

Dr. Hakan COŞKUN

Dr. Sabit GÜNEL

Dr. Gürbüz ÖKTEN

Dr. Gonca YIRCALI

 

 

Baş-Boyun Kanserleri 2003

Editörler

 Prof. Dr. Levent ERİŞEN (KBB) ve

Prof. Dr. Kayıhan ENGİN’in (Rad. Onk)

Sağlık ve Sigara 2003

Bölüm yazarı: Doç. Dr. Oğuz BASUT

 

Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Doç. Dr. Oğuz BASUT

Doç. Dr. Hakan COŞKUN

Bölüm Yazarları

Prof. Dr. İlker TEZEL

Prof. Dr. İbrahim HIZALAN

Prof. Dr. Selçuk ONART

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Doç. Dr. Oğuz BASUT

Doç. Dr. Hakan COŞKUN

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozları 1999

Bölüm yazarı: Prof. Dr. İlker TEZEL

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ve Horlama

Bölüm yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi 2003

Bölüm yazarları: Prof. Dr. İbrahim HIZALAN

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi 2003

Bölüm yazarları: Doç. Dr. Oğuz BASUT

Prof. Dr. İbrahim HIZALAN

Larinks, Trakea, Özofagus ve Boyun Cerrahisi 2004

Bölüm Çevirileri: Prof. Dr. İbrahim HIZALAN

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

 

Baş-Boyun Kanserleri Rehberi 2004

Editör: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

Otolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi

Tanı ve Tedavi 2005

Bölüm Çevirileri: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Doç. Dr. Hakan COŞKUN

Tonsil 2005

Bölüm yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

Efüzyonlu Otitis Media 2005

Bölüm yazarı: Doç. Dr. Oğuz BASUT

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri 2005

Bölüm yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

Aspergillus 2006

Bölüm yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonları 2008

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN


Acil Nörolojik ve Nöroşirürjikal Sendromlar 2010
Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi 2010

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Solunum Sistemi ve Hastalıkları, 2010.

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Bailey, Baş ve Boyun Cerrahisi Otolarengoloji, 2011

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası, 2011

Bölüm Yazarı: Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi, 2011

Bölüm Yazarları:

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

Yard. Doç. Dr. Fikret KASAPOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ö. Afşın ÖZMEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi 2013 - 2. Baskı

Bölüm yazarı:

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı, 2013

Baş Boyun Bölüm Editörü:

Prof. Dr. Levent ERİŞEN

 

Son Güncelleme: 11 Nisan 2013

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003