BURUN BOŞLUĞU TÜMÖRLERİ

Prof.Dr.Selçuk ONART

I) Selim:

a) FİBROM : Spontal kanama yapabilirler.

         Tedavi    : Geniş rezeksiyon

b)ANGİOM, FİBROANGİOM:

                   -Tek taraflı, pediküllüdür.

                   -Septumun Kisselbach bölgesine tutunmuştur.

                   -Kanama yapar, burun tıkanıklığı olabilir.

                   -Genç kızlarda sıktır. Gebelik, menstrüasyonda büyür.

c) KONDROM: Nadirdir. Septum orta ve alt bölgesindedir.

d) OSTEOM: Daha sıktır. Septumda (vomer, ethmoidin lamina

              pendicularisi), maksiller ve bilhassa frontal sinüslerde görülür.

                   -Başağrıları, sekonder sinüzit

                   -Burun tıkanıklığı

         Tedavi: Eksternal yolla (tercihan) geniş rezeksiyon

e) PAPİLLOM: Ekseriya tbc, sy lezyonları üzerinde gelişir. Bazen tek

             başınada olabilir. (Larinks, farinks, papillomlarından inokülasyon (?),

             virus (?) )

                   -Kanama, obstrüksiyon

         Tedavi: Elektrokoterizasyon

f) RETANSİYON KİSTLERİ

h) MUKOSELLER

ı) DERMOİD KİSTLER

j) DENTAL KİSTLER

k) KOLESTEATOMA

l) EOZİNOFİLİK GRANÜLOMA

 

II.Habis:

a) SARKOMLAR: Fibrosarkom > Lenfosarkom

b) KARSİNOMLAR:

                   -Yassı epitel hücreli karsinom

                   -Adeno karsinom

                   -Silendrom

                   -Nöro-karsinom (olfactorius neuroepitelinden).

                   -Metastatik tümörler

        

         Klinik:

                   -Burun akıntısı (müköz, mukopürülan, bilhassa sarkomlarda

                     epistaksis)

                   -Tıkanıklık

                   -Koku alma bozukluğu

                   -Kötü koku

                   -Kulak belirtileri

                   -Ağrılar

                   -Orbita

                   -Nasofarinks

                   -Kafa içi

 

 

Ohngren Hattı: Paranazal tümörlerin anatomik tanımlamasında kullanılır. Gözün medial kantusundan mandibula açısına çekilen ve maksiller antrumu anterointerior ve posterosuperior kısımlara ayıran hayali bir çizgidir. Bunun önünde kalan tümörler daha benign, arkasındakiler daha malign karekterdedir.

 

  

NAZOFARİNKS TÜMÖRLERİ

 

I) Selim:

NASAL FİBROİD (NASOFARİNJİAL-JUVENİL  ANGİOFİBROM):

Vücudun başka yerlerinde tesadüf edilmeyen tümörlerdir. Özellikleri:

1) %100'e yakın erkeklerde.

2) Daima prepüberte devresinde başlar, pubertede gelişir ve büyür.

Hasta yaşarsa püberte tamamlanınca yavaş yavaş regresyona uğrar.

Kapsüllüdür. Ceviz-elma büyüklüğünde olabilir. Son derece serttir.

Selim olmasına rağmen etrafı harabederek kafa içine de girebilir ve bu tahribat sonucu  ölüme sebebiyet verilir.

-Çok şiddetli burun kanamaları tek taraflı rekürran (total olabilir)

1)Damarlar adaleden (düz kaslardan) fakirdir ve vazokonstrüksiyon kaabiliyeti yoktur.

2)Kanama hormonal bozukluğun sonucudur!

-Kanamanın olduğu tarafta cavum nasi tıkanır. Burun tıkanıklığı rinit ve sinüzit hali pürülan burun akıntısı.

-Nazofarinksden fossa orbitalise girerek bullaocali'nin sağa-sola deplasmanı.

 

Etyoloji:

Görüşler:

1) Embryonal kartilajinö artıkların nazofarinksde kalması ve pübertede  vücudun gelişmesine paralel olarak gelişmesi (-).

2) Vejetasyonu olan çocuklarda sık sık rinofarenjit meydana gelir. Bu nazofarinks periostunu devamlı irrite eder ve periostal proliferasyona sebep olur!

3) Hormonal teori: Östrojen fazlalığı ve astrojenlerde azlık, azaospermi vs. bulunur. Yaz ilerledikçe (20 yaşında) bu bozukluklar normale değişmektedir.

 

Tedavi:

1) Röntgen ışınları da tümörün vaskülarizasyonu azaltılırdı.

2) Elektrokoterizasyon da başarısızdır.

3) Hipertrofik sklerozon injeksiyonlar (-)

 

Cerrahi: Kanamayla hasta kaybedilebilir. Burun ve ağızdan (transpalatal) çıkarılır. Preoperatif 10-15. günlerde androjen verilerek ameliyata hazırlanır. Post-operatif uzun süre andiojen tedavisi nüksleri azaltır.

 

II) Habis: KBB tümörlerinin %4-6'sını teşkil eder.

             Erkek / Kadın: 2/1 sıklıkta görülür. Her yaşta olabilir En sık 40-50 yaşlardadır.

         a)Mezanşimal: Fibro > retotel > lenfo-scukom (daha nadiren

            Rhabdomyosarkom)

         b)Epitelyal: Yassı epitel hücreli %67 > Adenokarsinom.

             -Rinorhea: Hafif kanlı; intermitten hafif epistaksis

             -Burun tıkanıklığı

             -Orta kulak semptomları: Ağrı, işitme kaybı

             -Şiddetli ağrıları (trigeminus baskısı)

             -Rinolali (geç dönemde)

             -Servikal lenfadenopati

         Foramen lacenumdan kısa sürede kafa içine dahil olur ve sfenoid sinüs, sinüs cavernosu hatta sella turcica'ya yayılır. Trigeminun ve diğer sinirlere, kafa içi ve dışında basınç yapar.

 

Metaztazlar:

         1)Lenfojen (yakın): Retrofaringeal lenf bezleri, parafaringeal bezler (retromandibuler)

         2)Hematojen (uzak): İskelet, karaciğer, akciğer, dalak (%8 vakada).

Teşhis:

         -Rinoskopi posterior

         -Biopsi

         -Radyolojik, Tomografi yapılabilir.

Tedavi: Geç semptom verdiğinden prognoz kötüdür. S.Y.S= %15 kadardır.

 

Cerrahi: Başarısız.

Radyoterapi: Şua, Ra, Co

 

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003