ANTİBİYOTİK ÇOCUK DOZLARI VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Antibiyotik

Uygulama Şekli

Doz

Doz Aralığı

Amikasin İM,İV 10 mg/kg/gün 8-12 saat
Amoksisilin PO, İV 20-40 mg/kg/gün 8 saat
Amoksisilin+ klavunat PO,İV 40 mg/kg/gün 8 saat
Ampisilin İM, İV, PO 50-100 mg/kg/gün 6 saat
Ampisilin + sulbaktam PO, İM, İV 100 mg/kg/gün 6 saat
Azidosilin PO 35-75 mg/kg/gün 12 saat
Azitromisin PO 10mg/kg/gün 24 saat
Aztreonam İV, İM 30 mg/kg/gün 8-12 saat
Bakampisilin PO 25-50 mg/kg/gün 12 saat
Dikloksasilin PO 12.5-50mg/kg/gün 4-6 saat
Doksisilin PO 4.4 mg/kg/gün 24 saat
Eritromisin PO, İV 30-50 mg/kg/gün 6 saat
Gentamisin İM, İV 3-5 mg/kg/gün 8-12 saat
İmipenem İV, İM 15 mg/kg/gün 6-8 saat
Klaritromisin PO 15 mg/kg/gün 12 saat
Karbenisilin İV, İM 100-225 mg/kg//gün 4 saat
Klindamisin PO
İM, İV
10-25 mg/kg/gün
25-40 mg/kg/gün
6-8 saat
6 saat
Kloramfenikol İV, PO 50-100 mg/kg/gün 6-8 saat
Lorakarbef PO 15-60 mg/kg/gün 12 saat
Linkomisin İV, İM, PO 10-20 mg/kg/gün 8-12 saat
Mezlosilin İV, İM 75 mg/kg/gün 8 saat
Netilmisin İM, İV 5.5-8 mg/kg/gün 8-12 saat
Penisilin G(benzatin) İM 0.3-0.6 milyon Ü 1-4 hafta
Penisilin G(kristalize) İV 25-300000 Ü/kg/gün 4-8 saat
Penisilin G(prokain) İM 50000 Ü/kg/gün 12 saat
Penisilin V PO 50 mg/kg/gün 6  saat
Sefadroksil PO 25 mg/kg/gün 12 saat
Sefaklor PO 20-40 mg/kg/gün 6-8 saat
Sefaleksin PO 25-50 mg/kg/gün 6 saat
Sefazolin İM, İV 25-50 mg/kg/gün 6-8 saat
Sefaperazon İM, İV 20-30 mg/kg/gün 6-12 saat
Sefiksim PO 8 mg/kg/gün 24 saat
Sefotaksim İV, İM 50-100 mg/kg/gün 6-12 saat
Sefprozil PO 7.5-15 mg/kg/gün 12 saat
Seftazidim İM, İV 60-300 mg/kg/gün 8-12 saat
Seftizoksim İM,İV 150-200 mg/kg/gün 6-8 saat
Seftriakson İM, İV 20-80 mg/kg/gün 12-24 saat
Sefuroksim İM, İV 30 mg /kg/gün 8 saat
Sefuroksim aksetil PO 10 mg/kg/gün 12 saat
Streptomisin İM 20-30 mg/kg/gün 24 saat
Tetrasiklin PO 25-50 mg/kg/gün 6 saat
Tobramisin İM, İV 3-5 mg/kg/gün 8 saat
TMP-SMX PO 6-12 mg TMP/kg/gün 12 saat
Vankomisin İV 35-45 mg/kg/gün 8 saat