KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI KİMDİR?

Tüm doktor muayenelerinin %50'den fazlasının Kulak Burun Boğaz problemleri için olduğunu biliyor muydunuz?

 

Kulak Burun Boğaz uzmanı kimdir?

Kulak Burun Boğaz uzmanı  kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi Kulak Burun Boğaz’ın kapsamındadır. Kulak Burun Boğaz dünyada en eski tıbbi uzmanlık dallarından biridir.

 

Kulak:

Bir Kulak Burun Boğaz uzmanının benzersiz ilgi alanı kulaklardır. Bu ise duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, yüz siniri veya kafa siniri bozuklukları ve aynı zamanda dış kulak ve iç kulağın doğumsal hastalıkları ve kanserlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini kapsar.

Burun:

Burun boşluğu ve sinüslerin bakımı; Kulak Burun Boğaz uzmanının ilk görevlerindendir. Burun boşluğu, paranazal sinüsler, allerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları ve burunun dış görünümü ile ilgili bozukluklar Kulak Burun Boğaz uzmanlığının ilgi alanıdır.

Boğaz:

Kulak Burun Boğaz uzmanlığına özel olarak bu uzmanlık alanına gırtlak ve üst solunum ve sindirim yolu veya sindirim borusu hastalıklarının tedavisi girer. Bunun içinde de ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar vardır.

Baş ve Boyun:

Kulak Burun Boğaz uzmanları Baş ve boyun bölgesinin enfeksiyon hastalıkları, tümörleri (habis ve selim), yüz travması ve yüz deformitelerinin tedavisi için eğitilmişlerdir. Kozmetik, plastik ve onarım cerrahisi uygulamalarını yaparlar.

 

Bir Kulak Burun Boğaz uzmanı diğer tıbbi ve cerrahi uzmanlıklardaki doktorlarla çalışabilir. Kafa tabanı hastalıklarının tedavisinde beyin cerrahları, kozmetik ve travmatik deformite tedavisinde plastik cerrahlar, göz yakınındaki yapısal anormalliklerin tedavisinde göz doktorları, çene ve  diş travmalarının tedavisinde ağız cerrahları, sinüs hastalıklarında allerji, deri kanseri tedavisinde dermatologlar, baş boyun kanser tedavisinde onkologlar, çocuk ve genel toplumda genel enfeksiyöz, doğumsal, travmatik ve habis hastalık ve bozuklukların tedavisinde pediatrist ve aile hekimleri ile ortak alan paylaşırlar.

 

Eğitim

Türkiye’de bir Kulak Burun Boğaz uzmanının yetişmesinde 14 yıl ilköğretim ve lise eğitimi sonrası 6 yıl tıp eğitimi ve bunun sonrasında da 5 yıl KBB eğitimi gerekmektedir. Böylece toplam 25 yıllık bir eğitim sonrası KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanı yetişmektedir.

Alt branşlar arasında pediatrik otolarengoloji, otoloji/nöroloji, allerji, yüz ve plastik rekonstriktif cerrahi, baş ve boyun cerrahisi, larengoloji ve rinolojiyi sayılabilir. Bazı Kulak Burun Boğaz uzmanları bu 7 alanın birinde çalışmalarını sürdürürler. ABD’deki çalışma sistemi ve board imtihanının benzeri bir uygulama TTO ve KBB derneklerinin ortak çalışmasıyla yakın bir zamanda ülkemizde uygulamaya geçecektir.

 

Uzmanlığın 7 alanı

Otoloji/nöroloji:

Dış, orta ve iç kulağın travmatik bozukluklar ve kanser gibi hastalıkları ve duyma ile dengeyi etkileyen sinir yolları ile ilgili bozuklukları kapsayan kulak hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Pediatrik otolarengoloji:

Çocuklarda kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Baş boyun bölgesi: 

Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile birlikte baş ve boyunda görülen tümörlerin (kanser ve kanser dışı) tıbbi ve cerrahi tedavisi

Yüz plastik ve rekonstrüktif cerrahisi:

Yüz ve boynun kozmetik, işlevsel ve onarıma ihtiyaç duyan anormalliklerinin tedavisi

Rinoloji:

Burun ve sinus boşluklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

Larengoloji:

Ses ve boğaz ile ilgili bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi

Allerji:

Üst solunum yollarını etkileyen allerjinin tıbbi tedavisi

 

Kaynak:  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)

Bu site en iyi 1024x768 piksel çözünürlük, IE 5+ tarayıcı ve yüksek renkte izlenir

Tasarım Dr.Oğuz BASUT ©2003